نانو حسگر گازی

ساخت نانوحسگر گازی برای تشخیص دیابت

شرکت آئرنوس با همکاری شرکت آئربتیک نانوحسگر قابل‌پوشیدن ساخته است که می‌توان از آن برای تشخیص دیابت از روی بازدم بیمار استفاده کرد.

نخبه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در گفتگو با ایسکانیوز:

در داخل کشور واقعا حمایت نشده ام و بیشتر کارهایم بصورت خودجوش است

مدرس و دانشجو دوره پسا دکترا نانو فیزیک جامد دانشگاه علوم تحقیقات گفت:پیشنهاداتی از دانشگاه منچستر و دانمارک داشتم اما چون دوست داشتم در کشور خودم باشم و به مردم وطن خودم خدمت کنم نپذیرفتم که از ایران بروم

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار