نرخ کمیسیون دفاتر املاک

  • چک و چانه برای اصلاح کمیسیون بنگاه های مسکن

    چک و چانه برای اصلاح کمیسیون بنگاه های مسکن

    تغییر نرخ کمیسیون دفاتر املاک در حالی روی میز کمیسیون نظارت وزارت صمت قرار گرفته که بعضی نمایندگان مجلس از فرایند کنونی انتقاد دارند؛ از طرف دیگر کارشناسان معتقدند عدد کمیسیون مشاوران املاک برای مردم مهم نیست آنچه چه اهمیت دارد سطح پایین خدمات حقوقی و مشاوره‌ای متناسب با حق الزحمه‌ای است که پرداخت می کنند.