نسیم زندگی

آغاز سال نوی میلادی در برنامه «نسیم زندگی» کانال اردوی شبکه سحر

برنامه «نسیم زندگی» کانال اردوی شبکه سحر، امروز به مناسبت آغاز سال نوی میلادی، با دعوت از یحیی جهانگیری، مدیر ارتباطات علمی و بین المللی دانشگاه مذاهب اسلامی، مبحث شناخت و احترام به تمامی ادیان ابراهیمی را ارائه کرده سال نو میلادی را شادباش خواهد گفت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار