نشست کارگروه تخصصی اجتماعی استانداری بوشهر

افزایش آسیب های اجتماعی دور از انتظار نیست

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: باتوجه به شوک اقتصادی وارد شده بر کشور افزایش آسیب های اجتماعی دور از انتظار نیست.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار