نظام آموزشی و پرورشی

بطحائی در همایش تبیین برنامه ویژه مدرسه مطرح کرد؛

نظام آموزشی و پرورشی کشور نیازمند تغییرات بنیادین است

وزیر آموزش و پرورش گفت: راه تنفس آموزش و پرورش از مسیر تغییرات، هموار خواهد شد؛ در همین راستا نظام آموزشی و پرورشی کشور در صورتی که بخواهد در آینده کشور موثر واقع شود، باید در خود تغییرات بنیادین ایجاد کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار