نظام عدالت کیفری

از شناسایی مددجویان مستعد در زندان تا اشتغال به تحصیل بیش از ۲۴ هزار زندانی

آمار‌ها نشان می‎دهد که بین سواد آموزی و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد، این در حالی است که آموزش و پرورش زندانیان سازوکاری مناسب برای بازپروری بزهکاران محبوس است تا از ورود دوباره آن‌ها به چرخه جرم جلوگیری شود؛ این همان رویه‎ای است که نظام عدالت کیفری در دستگاه قضایی در پرتو رویکرد درمانی – اصلاحی بر آن تمرکز یافته است.

توسعه علم و پژوهش، محور فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی گفت: توسعه ی فعالیت های علمی و پژوهشی ، افزایش ارتباطات بین المللی با اساتید و صاحب نظران شاخص در علوم مختلف تبادلات علمی و ارتقاءسطح کیفی دانشگاه و ایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان از اهداف برگزاری نخستین همایش علمی – بین المللی در حوزه نظام عدالت کیفری است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار