نمایش «بی ۶-۵»

آغاز رپرتوار آثار برگزیده دانشگاهی در مرکز تئاتر مولوی

رپرتوار آثار برگزیده تئاتر دانشگاهی با اجرای ۲ نمایش که از پایان نامه های منتخب دانشجویان دانشگاه تهران است، آغاز می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار