نمایش سفر به نهایت دور

آمار تماشاگران سالن های تئاتر تا 25 تیر ماه اعلام شد

سالن های مجموعه تئاتر شهر ، تماشاخانه سنگلج و خانه نمایش اداره تئاتر تعداد تماشاگران نمایش های روی صحنه خود را تا جمعه 25 تیر اعلام کردند.

نمایش «سفر به نهایتِ دور» به روی صحنه می رود

نمایش اجتماعی «سفر به نهایت دور» با قالب سورئال-تخیلی از ۲۲ تیرماه در تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار