نماینده برنامه جهانی غذا در ایران

نماینده برنامه جهانی غذا در ایران: 

برگزاری مسابقه نقاشی‌های کودکان مهاجر افغانستان/ فروش آثاربه نفع کودکان

نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با اشاره به داوری مسابقه نقاشی کودکان مهاجر افغانستان گفت: فروش آثاربه نفع کودکان توسط یکی از بزرگترین شرکت‌های دارویی(نوونوردیسک)  به فروش می‌رسد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار