نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی

رئیس قوه قضاییه:

برای ایجاد تحول به همفکری همه نخبگان جامعه نیازمندیم

رئیس قوه قضاییه گفت: برای ایجاد این تحول به همفکری همه نخبگان و همه آحاد جامعه نیازمندیم و حتما نظرات دانشجویان گرامی در طی کردن این مسیر کمک خواهد کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار