نهمین نمایشگاه زنان و تولیدات ملی

نذر فرهنگی مردم در نمایشگاه زنان و تولید ملی

یکی از برنامه‌هایی که در نهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی اجرا می‌شود، نذر فرهنگی مخاطبان و بازدیدکنندگان است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار