نوحه های عاشورایی

توسط سازمان چاپ، انتشارات و امور رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی و هیات رزمندگان اسلام منتشر شد:

هنگامه های سرخ؛ مجموعه اشعار و نوحه های عاشورایی محرم ۹۶

"هنگامه های سرخ" مجموعه اشعار و نوحه های عاشورایی محرم ۱۳۹۶ به صورت مشترک توسط سازمان چاپ، انتشارات و امور رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی و هیات رزمندگان اسلام منتشر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار