نیاد ملی نخبگان

در مجمع هماهنگی بخش خصوصی مطرح شد؛

استخدام فعالان بخش خصوصی با ناملایماتی مواجه است

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز، یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان را اعتماد به بخش خصوصی دانست و گفت: فعالان بخش خصوصی در حوزه استخدام با ناملایماتی روبرو هستند، برهمین اساس بخش دولتی باید ملزومات نوآوری بخش خصوصی را بشناسد.

فرایند زمانی رسیدگی به درخواست­‌های دانش­‌آموختگان برتر دانشگاه ها

به منظور تنظیم فرایند اجرایی شناسایی دانش­‌آموختگان برتر، فرایند زمانی رسیدگی به درخواست­‌های دانش­‌آموختگان برتر دانشگاهی اعلام شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار