نیرو‌های ارزشی

فتاح در جمع دانشجویان:

دانشجویان با مطالبه‌گری خود حامی عدالت گستری مسئولان باشند

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: دانشجویان با مطالبه‌گری خود باید حامی عدالت گستری مسئولان باشند،‌ صدای رسا و مطالبه آنان بسیار مهم است.

تقوی: دولت اصولگرا نیز همانند سایر دولت‌ها دارای نقاط ضعف و قوت‌ بود/

رئیس شورای همگرایی نیروهای ارزشی کشور گفت:اصولگرایان هیچ دولتی که روی کار آمده است را نه مطلقاً از همه جهات پاک می‌دانند و نه مطلقاً زشت و خائن. همه چیز را سیاه دیدن و سیاه نشان دادن غلط است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار