هدایت شغلی

در قالب جشنواره فرصت‌های شغلی روشنا؛

دانشجویان دانشگاه علامه با فرصت های شغلی بازار کار آشنا می شوند

مدیر مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه علامه طباطبایی از برگزاری جشنواره روشنا با هدف برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت و معرفی فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار کشور به دانشجویان خبرداد.

ارائه آموزش های مهارتی به ۳ هزار دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برنامه داریم به صورت سالیانه به ۳ هزار دانشجوی این دانشگاه آموزش های مهارتی ارائه کنیم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار