هشتمین نشست کارشناسی مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ‏ایران

تاسیس مرکز ژن درمانی در بیمارستان شریعتی تهران

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: بزرگترین و کاملترین ‏مرکز ژن درمانی کشور در بیمارستان شریعتی تهران تأسیس می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار