هنر و معماری واحد یزد

توسط دانشجویان دانشکده هنر و معماری واحد یزد بر پا شد:

اولین کارگاه هنر در شهر با شعار «شهر جهانی؛ هنر ایرانی»

مجموعه کارگاه های آموزشی با نام هنر در شهر، با شعار «هنر ایرانی؛ شهر جهانی» آغاز به کار کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار