هوشنگ اعلم

جهان بین در نشست تخصصی «نقش رسانه در مدیریت بحران» مطرح کرد؛

لزوم ایفای نقش رسانه های رسمی و مرجع کشور در بحران

مدیرکل پژوهش و بررسی های خبری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در فضای بحرانی انتظار می رود که رسانه های رسمی و مرجع ایفای نقش کنند.

اعلم در نشست تخصصی «نقش رسانه در مدیریت بحران»؛

ستادهای بحران باید کمیته ارتباط رسانه داشته باشد

یک پیشکسوت مطبوعات بر لزوم تشکیل کمیته ارتباط رسانه در ستاد بحران خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار