واحد استانی مازندران

چهارمین دوره مسابقات کشتی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی قهرمان کشوری دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی  به میزبانی واحد استانی مازندران برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار