واحد استراتژیک خودگردان

رسولی مطرح کرد:

فکرهای جدید می تواند به شکوفایی دانشگاه کمک کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل استفاده از فکرهای جدید را، راه شکوفایی دانشگاه دانست.

رسولی تاکید کرد:

تبدیل گروه‌های آموزشی دانشگاه آزاد به واحدهای استراتژیک خودگردان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بر تبدیل گروه‌های آموزشی دانشگاه به واحدهای استراتژیک خودگردان تاکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار