واحد بهشهر

در احکامی از سوی دکتر طهرانچی؛

سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای میبد و بهشهر منصوب شدند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، سرپرستان واحدهای میبد و بهشهر را منصوب کرد.

رییس دانشگاه آزاد بهشهر:

ارزشمندترین قوانین علمی در مفاهیم و معنی قرآن نهفته است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر گفت: با رجوع به مفاهیم و معنی قرآن می‌توانیم ارزشمندترین قوانین علمی که اکنون در دانشگاه تدریس می‌شود را استخراج کرد.

رئیس دانشگاه آزاد واحد بهشهر در گفت و گو با ایسکانیوز؛

صرفه جویی 35 میلیون تومانی با ساخت دستگاه رطوبت سنج لیزری در واحد بهشهر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر گفت: دستگاه رطوبت سنج لیزری نمونه خارجی نیز دارد؛ اما این دستگاه با هزینه کمتری در کشور ساخته شده است. ما اگر بخواهیم این دستگاه را از خارج وارد کشور کنیم،‌ حدود 50 میلیون تومان هزینه دارد؛ اما با کمک مهندسان و اعضای هیات علمی دانشگاه، توانسته‌ایم با 15 میلیون تومان این دستگاه را بسازیم.

برگزاری انتخابات تشکل اسلامی سیاسی در واحد بهشهر

انتخابات تشکل اسلامی سیاسی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار