وام دانشجوئی

معاون اداری مالی دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر

پرداخت بیش از4 میلیارد ریال وام دانشجویی درسال96

معاون اداری مالی دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر گفت: درسال گذشته بیش از4 میلیارد و122 میلیون ریال وام به دانشجویان متقاضی وام دانشجوئی پرداخت شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار