پادگان های نظامی

رئیس کمیته عمران شورا عنوان کرد: دو شرط خروج فضای های نظامی از پایتخت

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: انتقال زمین های نظامی با دو شرط موافقت ستاد فرماندهی کل قوا و تهاتر امکان پذیر است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار