پذیرش دانشجو استعدادهای درخشان

جزئیات پذیرش دانشجوی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

شرایط و جزئیات درخواست پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد.

برای سال تحصیلی جدید؛

پذیرش دانشجوی ارشد بدون آزمون در دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی جدید، دانشجوی بدون آزمون برای مقطع کارشناسی ارشد بر اساس آیین نامه استعدادهای درخشان پذیرش می کند.

پذیرش بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس در دوره‌های کارشناسی ارشد سال 95 از طریق آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو می‌پذیرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار