پذیرش مقاله

رحمتی در گفت‌وگو با ایسکانیوزمطرح کرد؛

تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی باعث تشویق دانشجویان به کارهای پژوهشی می‌شود

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار واحد اردبیل تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی را باعث تشویق به کارهای پژوهشی دانست.

پذیرش مقاله عضو هیأت علمی واحد اردبیل در مجله خارجی ‏ISI

مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با عنوان ‏‏« ‏A novel configuration for improving the aerodynamic performance of Savonius rotors‏»‏ در مجله Journal of Power and Energy‏ مورد پذیرش قرار گرفت.‏

پذیرش مقاله در مجله انگلیسی آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

سردبیر مجله انگلیسی آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل از پذیرش مقاله در شماره زمستان این مجله خبر داد.

پذیرش مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با عنوان « بررسی تأثیر اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی مسکن مهر » در مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان مورد پذیرش قرار گرفت.

پذیرش مقاله کارمند واحد بابل در کنفراس بین المللی

مقاله کارمند واحد بابل در چهارمین کنفراس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی ونکور کانادا برای چاپ مورد پذیرش قرار گرفت.

پذیرش مقاله دانشجوی واحد اردبیل در همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

مقاله دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران جهت ارایه پذیرفته شد.

پذیرش دو مقاله عضو هیات علمی واحد اردبیل در کنفرانس ملی بایو الکترومغناطیس ایران

دو مقاله دکتر همایون ابراهیمیان؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در چهارمین کنفرانس ملی بایو الکترومغناطیس دانشگاه تربیت مدرس جهت ارایه پذیرفته شد.

پذیرش مقاله عضو هیات علمی واحد اردبیل در سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان

مقاله عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شد.

پذیرش مقاله استاد دانشگاه آزاد واحد فسا در همایش ملی حضرت شاهچراغ(ع)

مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا در همایش ملی علمی پژوهشی حضرت شاهچراغ (ع) پذیرفته شد.

پذیرش مقاله دانشجوی واحد بندرگز در یک کنفرانس اروپایی

 مقاله دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز در کنفرانس اروپایی روان پزشکی ایتالیا پذیرفته شد .

تاریخ و زمان مصاحبه متاخرین دورهای دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

تاریخ ، زمان و محل مصاحبه متاخرین ۷۰ رشته با آزمون ، ۴۳ رشته بدون آزمون ، ۴۲ رشته پژوهش محور و۲۵ رشته آزمون اختصاصی واحدهای بین الملل و برون مرزی ۱۳۹۵دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

پذیرش مقاله عضو هیات علمی واحد گرمسار در همایش انجمن بین المللی دندانپزشکان دامپزشک آمریکا

مقاله دکتر آذین توکلی، عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در همایش انجمن بین المللی دندانپزشکان دامپزشک آمریکا پذیرفته شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار