پرهیز از جزیره ای عمل کردن در خصوص بحث مبارزه با مواد مخدر

ضرورت پرهیز از جزیره ای عمل کردن در مبارزه با مواد مخدر

معاون قضایی دادستانی کل کشور در جلسه کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر لزوم تعامل و همدلی و نقش آفرینی روز افزون این کمیته در امور مربوط به مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار