پروژه ویژه مدارس

امانی طهرانی در همایش ملی برنامه ویژه مدرسه مطرح کرد؛

محور اصلی شیوه‌نامه پروژه «بوم»، اعتماد به مدرسه است

مدیر پروژه برنامه ویژه مدرسه (بوم)، گفت: شیوه‌نامه مناسبی برای پروژه ویژه مدرسه طراحی شد که خطاب به مدیر مدرسه است. محور و محتوای اصلی این شیوه نامه، اعتماد به مدرسه است که منجر به رشد آن می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار