پرویز پور فتاح

کمیته امداد مسکن مقاوم برای مددجویان زلزله زده می سازد

رئیس کمیته امداد گفت: تعدادی از مددجویان کمیته امداد در مساکن مهر سکونت داشتند که در میان این عزیزان تلفاتی نداشته ایم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار