پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان

انهدام باند مواد مخدر با 1190 کیلوگرم حشیش و تریاک

فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام یک باند حرفه‌ای سوداگران مرگ و کشف یک‌ تن و 190 کیلوگرم تریاک و حشیش در عملیات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان خبر داد.

توقیف بیش از 280 کیلو مواد مخدر در اصفهان

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و یگان تکاوری طی دو عملیات جداگانه مقدار 190 کیلو و 60 گرم حشیش ، 15 کیلو و 790 گرم تریاک و 78 کیلو و 875 گرم مرفین کشف کردند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار