پیگیری حادثه دانشگاه آزاد

گفتگوی کامل دکتر طهرانچی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما؛

کوتاهی های 30 ساله در دانشگاه علوم و تحقیقات موجب بروز حادثه شد

دکتر طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع پیگیری حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات در بخش خبری 21 شبکه یک سیما به صورت زنده به گفت و گو پرداخت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار