چابک سازی ساختار

مراسم تکریم و معارفه معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با حضور ریاست ، معاونان، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و همچنین مدیران مدارس و آموزشکده سما برگزار شد.

واحدتهران مرکزی رنگ و بوی نوروزی گرفت/30کانون دانشجویی فعال هستند

اردشیر سنایی معاون فرهنگی اجتماعی واحد تهران مرکزی با بیان اینکه در ایام نوروز سفره هفت سین در کلیه دانشکده های این واحد دانشگاهی به صورت برنامه فرهنگی ویژه نوروز برنامه ریزی شده و در حال اجراست گفت: ادغام دو معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر کاهش هزینه ها و چابک سازی ساختار سازمانی، به دلیل ارتباط نزدیک و مستمر این دو حوزه باعث افزایش کارایی فعالیتهای فرهنگی دانشجویی شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار