چالش‌های سلامت جامعه

معاون وزیر بهداشت:

ضرورت در نظر گرفتن الزامات سلامت جامعه در برنامه آموزش علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تغییرات سیمای نظام سلامت و چالش‌های سلامت جامعه گفت: این تغییرات باید در طراحی برنامه‌های آموزشی دانشجویان علوم پزشکی مد نظر قرار گیرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار