چهار شمع و جنازه ام

با همکاری سفارت مکزیک و موسسه فرهنگی اکو:

دو اجرا در موسسه اکو به روی صحنه رفت

سفارت مکزیک، آیین بزرگداشت روز مردگان را با اجرای دو نمایش و برپایی نمایشگاه عکس در موسسه فرهنگی اکو برگزار کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار