کارگاه های سراسری صلح و سلام دانشگاه آزاد

طه هاشمی عنوان کرد: تربیت چند بعدی دانشجویان در دانشگاه آزاد برای سرآمدی در مسائل علمی و ارزش های اسلامی

دکتر طه هاشمی تاکید کرد: امروز تلاش دانشگاه آزاد اسلامی این است که دانشجویانی چند بعدی داشته باشیم تا علاوه بر سرآمدی در مسائل علمی در ارزش های اسلامی و مهارت های دیگر نیز که مورد تائید تمام جوامع است مهارت کسب کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار