کامبیز درم بخش

برگزیدگان  جشنواره نهم تجسمی  انتخاب شدند

برگزیدگان بخش رقابتی این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتخاب شدند.

هیات انتخاب بخش تجسمی جشنواره فیلم سبز آغاز به کار کرد

هیات انتخاب و داوری بخش تجسمی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز کار خود را آغاز کرد.

1500 اثر متقاضی شرکت در بخش تجسمی جشنواره بین المللی فیلم سبز

تاکنون بیش از 1500 اثر به بخش تجسمی دبیرخانه پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز رسیده است. 

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار