کتاب نشان شیرازه

در فرهنگستان هنر

آیین پایانی سومین دوسالانه هنر طراحی کتاب برگزار می شود

برگزیدگان سومین دوسالانه هنر طراحی کتاب "نشان شیرازه" یک شنبه ۱۳ مردادماه در فرهنگستان هنر معرفی و تقدیر می شوند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار