کشته شدن مستاجر

در درگیری بین صاحبخانه با مستأجر ؛ مستاجر به قتل رسید

درگیری و نزاع صاحبخانه با مستأجر در شهرک کاروان به مرگ مستاجر منجر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار