کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت

ادامه کمبود عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاه‌ها

با وجود اظهارات برخی از مسئولان نسبت به تامین بنزین سوپر، برخی جایگاه داران از کمبود عرضه سخن به میان می آوردند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار