کمپ های ترک اعتیاد تهران

چرایی مراجعه زنان معتادشهرستانی به کمپ های ترک اعتیاد پایتخت/ در کمپ های شهرستان کتک می‌زنند؟

حالا دیگر تابوی اعتیاد زن ها هم شکسته شده و مسئولان و همه کسانی که تا همین یکی دو سال پیش منکر وجود زنان معتاد و کارتن خواب می شدند دیگر اذعان دارند که تعداد قابل توجهی از زنان به بلای اعتیاد دچار شده اند و کمپ هایی برای ترک اعتیاد برای آنها راه اندازی شده است.

ایجاد کمپ با ظرفیت 4 هزار معتاد در اطراف شهر تهران/ راه‌اندازی کمپ 500 نفره برای زنان معتاد

فرماندار تهران با بیان اینکه طی 6 ماه گذشته از سال جاری 4 هزار ظرفیت کمپ معتادان در اطراف شهر تهران ایجاد کرده‌ایم، گفت: در حال حاضر کمپ 500 نفره برای زنان معتاد و بی‌خانمان در حاشیه شهر تهران اختصاص داده‌ایم که به زودی مجهز و قابل استفاده خواهد بود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار