کمپین بهبود سربازی

کمپینی برای تبدیل آش خورها به کباب خورها/کمپین بهبود سربازی از کجا آغاز شد؟

خاطرات دوران سربازی تمامی ندارد حتی اگر دیگر سلام نظامی دادن، کلاغ پر زدن و تاول‌های پاهایت را از یاد برده باشی.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار