کنفرانس بین المللی داروسازی بالینی

حضور چهره مسلمان برجسته علوم دارویی جهانی، در معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

در نشستی که پانزدهم آذر ماه سال جاری در معاونت علوم پزشکی، با حضور معاون علوم پزشکی و رییس واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، جمعی از مدیران ارشد حوزه علوم پزشکی، پروفسور سید سلیمان، نماینده مالزی در کنفرانس بین المللی داروسازی بالینی (ACCP) از کشور مالزی برگزار شد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی به عنوان  تنها نماینده خاورمیانه در ACCP معرفی و بر همکاری های مشترک علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی و دانشکده داروسازی دانشگاه ساین مالزی (USM) تاکید شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار