کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی

کنفرانسی برای ورود بیشتر شرکت های ایرانی به عرصه جهانی

نخستین کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین الملل با رویکرد جهانی سازی شرکت ها با حضور فعالان اقتصادی و اساتید حوزه کارآفرینی در مرکز همایش‌های دانشگاه خاتم برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار