کوچه نمونه

افتتاح کوچه نمونه در شرق تهران 

شهردار منطقه 13 از افتتاح طرح کوچه نمونه در محله شهید اسدی این منطقه خبر داد و گفت : در راستای تحقق شعار شهردار تهران مبنی بر شهر زیست پذیر ، شهروند مشارکت پذیر و با توجه به اقدامات صورت گرفته در این محله با مشارکت شهروندان، طرح کوچه نمونه محله شهید اسدی با برگزاری مراسمی افتتاح شد.

تبدیل معابر وکوچه­ های بن بست  به کوچه­ های نمونه در بافت فرسوده

شهردار منطقه­13 بر تسری" طرح کوچه نمونه " در سایر کوچه­ ها ی بافت فرسوده در راستای شعار شهردار تهران با محوریت شهر­زیست ­پذیر، شهروند مشارکت ­پذیر تاکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار