کوچه های بن بست

تبدیل معابر وکوچه­ های بن بست  به کوچه­ های نمونه در بافت فرسوده

شهردار منطقه­13 بر تسری" طرح کوچه نمونه " در سایر کوچه­ ها ی بافت فرسوده در راستای شعار شهردار تهران با محوریت شهر­زیست ­پذیر، شهروند مشارکت ­پذیر تاکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار