کپرنشینی

مردمانی در حسرت سقف

وقتی سخن از محرومیت درایران می‌شود اذهان به سوی بلوچستان، ایلام، کرمان و کردستان می‌رود و باورش کمی سخت است که آن را می‌توان در استانی برخوردار چون فارس هم یافت. محرومیت اینجا جنسش با آنهای دیگر متفاوت است مردمان اینجا هنوز سقفی برای زیستن ندارند.

خشک شدن «هامون» زابلی‌ها را کپرنشین بیابان‌های تهران کرد

«ایلیار رابط» یکی از اعضای جمعیت دانشجویی امام علی(ع)، آتش زدن کپرها را راهکار فرمانداری شهر قدس برای جلوگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز بی‌خانمان‌های سیستان و بلوچستان می‌داند و می‌گوید: «راهکارهای بولدوزری نمی‌تواند به حاشیه نشینی در بیابان‌های شهر پایان دهد، چون آنها به سمت بیابانی دیگر می‌روند.» اما «سیدعلی اینانلو» معاون سیاسی فرمانداری شهر قدس کپرهای سوخته را متعلق به اتباع خارجی می‌داند و می‌گوید:«برای جلوگیری از سکونت مهاجران زابلی در مسیل رودخانه «کرج» به آنها پیشنهاد شغل داده‌ایم اما آنها «تکدی گری» در شهر را ترجیح می‌دهند.»

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار