۲۴ انگشتی

مشکلات پدر کارگر برای درمان نوزاد "۲۴ انگشتی"

درآمد ۴۰۰ هزار تومانی مرد کارگر، معادله نا برابری را پیش روی درمان فرزند ۲۴ انگشتی اش قرار داده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار