۲۵ واحد غیرمجاز

تخریب ۲۵ واحد غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها

معاون استاندار تهران از تخریب ۲۵ واحد غیرمجاز در حاشیه رودخانه های استان تهران در این ماه خبرداد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار