12 رشته

افزایش 44 رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

44 رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی به سامانه ثبت نام اضافه شد.

12 خرداد ماه،آغاز انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از فرداآغاز می شودو بیش از ۱۵۴ هزار داوطلب در این آزمون پذیرفته می‌شوند.

پذیرش دانشجو در 57 رشته دکتری و کار‌شناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در آزمون سراسری  در 12 رشته دکتری تخصصی و 45 رشته کار‌شناسی ارشد دانشجو جذب می کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار