Elementary

نسل جدید کتاب‌های آموزشی کانون زبان ایران در راه است

بسته‌ آموزشی مقطع Elementary با رویکردی جدید از پاییز امسال در نظام آموزشی کانون زبان ایران وارد می‌شود و نخست در مراکز آموزشی استان تهران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار