Helium

جهان با کمبود هلیم روبرو است

جهان در معرض خطر کمبود هلیم قرار دارد. کمبود وجود این عنصر تأثیرات زیادی روی تصویربرداری پزشکی و تحقیقات علمی خواهد گذاشت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار